АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

тел. +38(044)364-04-55

29.08.2016

ОГОЛОШЕННЯ ПРО БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ПРОДАЖ МАЙНА (ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ) АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» оголошує про початок з 29.08.2016 року безпосереднього продажу юридичним та фізичним особам майна, що використовувалось у діяльності банку

Ознайомитися з переліком майна, що підлягає продажу, оформити заяву на його придбання та огляд можна в робочі дні з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 15 (діє попередній запис за телефоном (044) 364-04-57).

Перелік майна, що реалізується АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» надається у додатку.

Для оформлення договорів купівлі-продажу потенційним покупцям необхідно подати за адресою місцезнаходження банку: м. Київ, вул. Січових стрільців, 15, заяву на придбання встановленого зразка та пакет документів:

- для фізичних осіб:

  • належним чином завірену копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

  • належним чином завірену копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

- для юридичних осіб (в т.ч., фізичних осіб-підприємців):

  • належним чином завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або копію свідоцтва про державну реєстрацію),

  • належним чином завірену копію статуту;

  • належним чином завірену копію рішення/наказу про призначення керівника юридичної особи;

  • належним чином завірений витяг з реєстру платника ПДВ або завірену копію свідоцтва платника ПДВ (якщо юридична особа або фізична особа-підприємець зареєстрована платником ПДВ);

  • довіреність від юридичної особи на представництво її інтересів, якщо документи подає представник юридичної особи;

  • якщо ціна майна, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (Статуті, тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи - дозвіл уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення Правління, Спостережної ради, Наглядової ради тощо);

  • у разі необхідності Банк може вимагати інші документи.

Видача придбаного майна відбуватиметься після повної оплати його вартості та надходження грошових коштів на накопичувальний рахунок АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» або в касу банку не пізніше наступного дня після укладення договору.

Після придбання майно самостійно вивозиться покупцем та поверненню не підлягає.

Додаткову інформацію щодо порядку придбання майна та укладення договору купівлі-продажу можна отримати за телефоном (044) 364-04-57.

Усі новини