АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

тел. +38(044)364-04-55

21.11.2016

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ АКТИВІВ АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»:

№ лоту Найменування активу (право вимоги за кредитним договором) Стислий опис активу та забезпечення Початкова вартість продажу лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
617 23-14 від 27.01.14 Без забезпечення 142 098,63 http://torgi.fg.gov.ua/120252
165-12 від 25.02.12
618 302-13 від 23.09.13 Товари в обороті (зерно пшениці 2,3,4 класів та нестандартна пшениця-4 загальною масою 4478,39 тон) 656 224,98 http://torgi.fg.gov.ua/120256
619 88-14 від 16.04.14 Бензин,газ,дизтопливо-7644,6 тон на орендованих АЗС в Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській та Волинській областях 2 443 478,27 http://torgi.fg.gov.ua/120263

ПАСПОРТ ТОРГІВ

(умови продажу лотів №№ 617 - 619)

Лоти виставляються вдруге
№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО/Комітету з питань організації продажу активів, про затвердження умов продажу Рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 2445 від 16.11.2016
Організатор відкритих торгів (аукціону)

ТБ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»

01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 55, оф. 811

тел. (096) 493-53-35, (050) 149-53-35

Учасники торгів Юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок)
Розмір гарантійного внеску 10 (десять) % від початкової вартості лота але не більше ніж 500 тис. грн.
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритого конкурсу (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритому конкурсі (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця.
Розмір реєстраційного внеску 500 (п’ятсот) гривень 00 копійок, з ПДВ
Банківські реквізити для зарахування реєстраційного та гарантійного внесків

ТБ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»

р/р 26000494614 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805

код ЄДРПОУ: 36391957

Крок аукціону 1 (один) % від початкової вартості лота
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17, та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;

2) АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», м.Київ, вул. Січових стрільців, 15, kuryaviy@jsbni.kiev.ua, kv@jsbni.kiev.ua.

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з майном

Курявий В.О.

(044) 364-04-57

м.Київ, вул. Січових стрільців, 15

kuryaviy@jsbni.kiev.ua

Дата проведення аукціону 26.01.2017
Час проведення аукціону з 10:00 до 12:00
Адреса для доступу до електронного аукціону https://uace.com.ua
Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні Заява в електронному вигляді приймається на сайті https://uace.com.ua та в паперовому вигляді за фактичною адресою: 01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 55, оф.811
Термін прийому заяв на участь в аукціоні до 25.01.2017 року до 15 год. 00 хв.

Кінцеві дати сплати:

реєстраційного внеску

гарантійного внеску

25.01.2017 року до 15 год. 00 хв.

25.01.2017 року до 15 год. 00 хв.

Обмеження загальної кількості відкритих торгів відсутні

Кожний учасник торгів, який реєструється для участі у торгах, приймає «Правила проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації в електронній формі майна неплатоспроможних банків шляхом відступлення права вимоги», які затверджені протоколом загальних зборів учасників ТБУА № 9 від 16.06.2016р. та розміщені на веб-сайті організатора торгів, та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити організатору торгів винагороду за проведення аукціону.

Усі новини