АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

тел. +38(044)364-04-55

21.11.2017

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ ПРАВ ВИМОГИ АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» через програмний продукт «Єдиний кабінет»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»:

№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
F05G672 Права вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичними особами, а саме: №312-10 від 02.08.10, №217-13 від 31.07.13, №192-13 від 04.07.13, №265-14 від 17.11.14, №329-13 від 11.10.13, №384-13 від 04.12.13, №140-15 від 29.05.15, №391-13 від 12.12.13, №65-14 від 17.03.14, №238-14 від 31.10.14, №200-15 від 02.09.15, №221-13 від 31.07.13, №248-13 від 16.08.13, №285-13 від 10.09.13, №314-13 від 30.09.13, №125-15 від 20.04.15, №282-13 від 09.09.13, №249-13 від 16.08.13, №82-15 від 19.03.15, №232-13 від 06.08.13, №201-10 від 18.05.10. Застава: цінні папери На перших відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 97 496 541,99 http://torgi.fg.gov.ua/159267
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.11.2017 87 746 887,79
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 05.12.2017 77 997 233,59
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.12.2017 68 247 579,39

Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів № 4752 від 19.10.2017
Організатор відкритих торгів (аукціону)

ПП «Єдиний кабінет»

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону) Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)
Розмір гарантійного внеску 5 (п’ять) % від початкової ціни реалізації лота
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника.
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Крок аукціону 1 (один) % від початкової ціни реалізації за окремим лотом
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17, та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;

2) АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», м.Київ, вул. О.Гончара, 35, matvienkoe@bgbank.com.ua.

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом Матвієнко Є.В., (044) 200-09-09, 01054, м. Київ, вул. О.Гончара, 35, matvienkoe@bgbank.com.ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

Перші відкриті торги (аукціон) - 07.11.2017

Другі відкриті торги (аукціон) - 21.11.2017

Треті відкриті торги (аукціон) - 05.12.2017

Четверті відкриті торги (аукціон) - 19.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ електронного аукціону Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale)
Термін прийому заяв на участь в відкритих торгах (аукціоні)

Дата початку прийняття заяв: з дати публікації даного оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв:

Перші відкриті торги (аукціон) - 06.11.2017 до 20-00 год.

Другі відкриті торги (аукціон) - 20.11.2017 до 20-00 год.

Треті відкриті торги (аукціон) - 04.12.2017 до 20-00 год.

Четверті відкриті торги (аукціон) - 18.12.2017 до 20-00 год.

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону www.prozorro.sale
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

Перші відкриті торги (аукціон) - 06.11.2017 до 19-00 год.

Другі відкриті торги (аукціон) - 20.11.2017 до 19-00 год.

Треті відкриті торги (аукціон) - 04.12.2017 до 19-00 год.

Четверті відкриті торги (аукціон) - 18.12.2017 до 19-00 год.

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску Реєстраційний внесок відсутній

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.

Другі відкриті торги (аукціон), треті відкриті торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон).

Усі новини