АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

тел. +38(044)364-04-55

13.08.2018

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ», ПАТ «ВБР», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», ПАТ БАНК «КОНТРАКТ», АТ «НК БАНК», ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», ПАТ «БАНК КАМБІО» та ПАТ«ВІЕЙБІ БАНК» через програмний продукт «Єдиний кабінет»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ», ПАТ «ВБР», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», ПАТ БАНК «КОНТРАКТ», АТ «НК БАНК», ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», ПАТ «БАНК КАМБІО» та ПАТ«ВІЕЙБІ БАНК:

№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ) Мінімальна ціна (грн., без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
F129GL32060

Пул активів, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання та фізичними особами, та дебіторської заборгованості, а саме:

Активи АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» права вимоги за кредитними договорами: 111; К-33-2006; К-27-2007; К-103-2006; 89-01-08; 76-01-08; 47-01-07; 82/2007; 61-к-2003; 41-05/07; 31-04/06; 15-01-06; 606-07-ПК; 07-01-10; 0202-01-07; 0018-01-08; 0021-01-08; 298v-01-08; 102-01-07.

Активи ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» дебіторська заборгованість у кількості 289 позицій.

Активи ПАТ «ВБР» майнові права за кредитними договорами: KKPOG.127709.002; KKOBK.20260.004; KKMPGEN.28904.021 (додат. Угода KKMPPO.28904.023); KKMPGEN.123791.001 (додат. Угода KKMPPO.123791.009, KKMPPO.123791.004); KKLONG.43000.002; KKLONG.43000.004; KKANG.43000.006; KKPOG.81375.009; KKANG.83929.018; KKPOG.83929.005; MSBKOB1.45663.008; MKAU3.13461.004; MKAU3.13461.008; MKAU3.13461.009; MKAU3.28251.002; MKAU3.28251.004; MKAU3.28251.009; MKLVU1.227880.004; MKLVU2.28372.004; MKLVU2.23730.002; KKMPGEN.78992.002 (додат. Угода KKMPPO.78992.004); KKANG.155333.003; KKMPGEN.203168.002 (додат. Угода KKMPPO.203168.006, KKMPINV.203168.004).

Активи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» права вимоги за кредитними договорами: 01-овер/276; 37/1У; 31-10-08; 32/Г-10-08; 14-419-КЛ; 689; 14-014-КЛ; 751; 47-2/20-10; 153/08-840/03; 125-08 від 30.09.2008 в рамках Генеральної угоди №2 від 23.08.2007.

Активи ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» майнове право за кредитним договором №1; права вимоги за кредитними договорами: КТДЕЮ/14051.12; 154; СімВЛ-1; 20/ю; 90/ю; 100/ю; 6; КТДЕЮ/11122.8; КСПДЮ/323146.1; 4-14-Хрк; 9-14-Хрк; 12-14-Хрк; КЗИПФ/1011620.1; 10Хрк; 7Хрк; КТДЕЮ/3872.24; 39; КТДЕЮ/3737.33; 53; 20; 93; 16-СевВЛ; КТДЕЮ/14047.12; КТДЕЮ/12280.15; КТДЕЮ/18024.4; КТДЕЮ/18024.9; 23.

Активи ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» права вимоги за кредитними договорами: 97/2012 від 27.12.2012; 40/2013 від 19.04.2013; 03/2010 від 01.02.2010; 22/2009 від 01.12.2009.

Активи АТ «НК БАНК» права вимоги за кредитними договорами: 31-1/15-К від 02.04.2015; 34/15-К від 14.04.2015; 30/15-К від 25.03.2015; 49/15-К від 27.10.2015; 42/15-К від 23.04.2015; 38/15-К від 20.04.2015; 41/15-К від 22.04.2015; 40/15-К від 21.04.2015; 33/15-К від 08.04.2015; 35/15-К від 15.04.2015; 32/15-К від 06.04.2017; 37/15-К від 16.04.2015.

Активи ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» право вимоги за кредитним договором №1209-07.

Активи АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» права вимоги за кредитними договорами: 53-09 від 02.03.09; 141-08 від 03.03.08; 277-08 від 05.05.08; 23-14 від 27.01.14; 165-12 від 25.05.12; 381-13 від 29.11.13; 176-13 від 21.06.13; 178-14 від 08.08.14; 231-05 від 25.03.05; 822-07 від 22.11.07; 416-02 від 23.09.02; 54-08 від 24.01.08; 32-11 від 10.02.11; 369-07 від 30.05.07; 467-08 від 01.08.08; 655-08 від 17.10.08; 661-08 від 21.10.08; 656-08 від 17.10.08; 347-08 від 04.06.08; 933-07 від 26.12.07; 313-10 від 03.08.10; 458-10 від 17.11.10; 505-07 від 19.07.07; 641-08 від 14.10.08; 357-12 від 13.09.12; 334-12 від 10.09.12; 88-14 від 16.04.14; 64-14 від 17.03.14; 35-15 від 09.02.15; 429-12 від 16.11.2012; 365-13 від 08.11.13; 548-08 від 04.09.08; 158-08 від 11.03.08; 60-09 від 12.03.09; 127-12 від 13.04.12; 692-08 від 13.11.08.

Активи ПАТ «БАНК КАМБІО» дебіторська заборгованість у кількості 210 позицій. Активи ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» права вимоги за кредитними договорами: 07/30-03; 253; 30-К/08.

211 754 218,57 42 350 843,76 http://torgi.fg.gov.ua/185449

Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів  № 2222 від 09.08.2018
Організатор відкритих торгів (аукціону)

ПП «Єдиний кабінет»

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону) Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)
Розмір гарантійного внеску 5 (п’ять) % від початкової (стартової) ціни лота
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника.
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Крок аукціону Не менше 1 (один) % від початкової (стартової) ціни за окремим лотом
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2.

Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: cn-zaiavka_nda@fg.gov.ua.

2) АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, та електронною поштою: nataliia.ushchapivska@fcbank.com.ua.

3) ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» 01001, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 11, та електронною поштою: oksana.levchenko@fg.gov.ua.

4) ПАТ «ВБР» 01135, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, та електронною поштою: prodazh_aktyviv@vbr-bank.com.ua.

5) ПАТ «КБ«ХРЕЩАТИК» 01601, м. Київ, вул. Прорізна,8, та електронною поштою: Bulyha@xbank.com.ua, тел. (044) 536 97 10.

6) ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» 04071, м. Київ, вул. Хорива 11-А електронна пошта: poleschuk_da@ubb.com.ua.

7) ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, т. (044) 537-61-05, (044) 537-62-77, (050) 353-76-31, електронна адреса: clients@kontrakt.ua.

8) АТ «НК БАНК» Юридична адреса: 03067, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок, 4. електронна пошта: lawyer@nkbank.com.ua.

9) ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9 та електронною поштою: sales@energobank.com.ua.

10) АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», м. Київ, вул. О. Гончара, 35 та електронною поштою: Matvienkoe@bgbank.com.ua.

11) ПАТ «БАНК КАМБІО» Тел. (044) 233-66-72, 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, 10/10, sales@cambio.com.ua.

12) ПАТ «ВіЕйБі Банк» 01001 м. Київ, вул. Прорізна, 8, електронна пошта: info@vab.ua.

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом

1) АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» Довбня Олександр Миколайович, тел. (050) 613-44-84, 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48 oleksandr.dovbnia@fcbank.com.ua; Ущапівська Наталія Василівна, тел. (044) 594-83-20, 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48 nataliia.ushchapivska@fcbank.com.ua;

2) ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» Левченко О.В. (044) 393-13-00, 01001, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 11, oksana.levchenko@fg.gov.ua;

3) ПАТ «ВБР» Краснікова Ірина Олександрівна, тел. (044) 590-45-54, (044) 390-05-34, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, адреса електронної пошти: prodazh_aktyviv@vbr-bank.com.ua;

4) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» Булига Катерина Мірчівна (044) 536 97 09, 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 8, ел.адреса: Bulyha@xbank.com.ua;

5) ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» 04071, м. Київ, вул. Хорива 11-А електронна пошта: poleschuk_da@ubb.com.ua;

6) ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» Кочеткова Тетяна Іванівна, телефон: (044) 537-62-88, (050) 353-76-31, адреса: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, електронної пошти: clients@kontrakt.ua;

7) АТ «НК БАНК» Пшеничний Є.В. (044) 351-10-90, (063) 208 70-07 03067, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок, 4. електронна пошта: lawyer@nkbank.com.ua;

8) ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» Мікляєва Богдана Анатоліївна Провідний економіст відділу супроводження та реалізації активів ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» (044)2016925, BAMiklyaeva@energobank.com.ua;

9) АТ «Банк «Національні інвестиції» Матвієнко Є.В., (044) 200-09-09, м. Київ, вул. О.Гончара, 35, matvienkoe@bgbank.com.ua;

10) ПАТ «БАНК КАМБІО» – Розумний В`ячеслав Анатолійович, тел. 380677951553;

11) ПАТ «ВіЕйБі Банк» Іваненко Юрій Миколайович, (044)490 06 18, м. Київ, вул. Прорізна, 8, y.ivanenko@fg.vab.ua.

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 03.10.2018р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.

Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин).

Етап подання цінових пропозицій – з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин);

період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин).

Термін прийому заяв на участь в відкритих торгах (аукціоні) Кінцевий термін прийняття заяв 16-00 – 03.10.2018р.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону www.prozorro.sale
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

16-00 – 03.10.2018р.

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття цінових пропозицій

Розмір реєстраційного внеску Реєстраційний внесок відсутній

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.

Усі новини