АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

тел. +38(044)364-04-55

20.08.2018

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу цінних паперів ПУАТ «ФІДОБАНК», АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК», ПАТ «УПБ», АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та АБ «УКООПСПІЛКА» через ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковується на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК», АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК», ПАТ «УПБ», АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та АБ «УКООПСПІЛКА»:

№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ) Мінімальна ціна (грн., без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
21

Акції прості іменні ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» в кількості 6 штук, в т.ч.:

ПУАТ «ФІДОБАНК» - 1 штука,

АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» - 1 штука,

ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» - 1 штука,

ПАТ «УПБ» - 1 штука,

АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» - 1 штука,

АБ «УКООПСПІЛКА» - 1 штука.

Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000077010.

258,00 51,60 http://torgi.fg.gov.ua/185932

Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів № 2030 від 19.07.2018
Організатор відкритих торгів (аукціону)

Торговець цінними паперами ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»

Телефон: +38 (061) 720-44-42

Факс: +380 (061) 213-93-85

Адреса: 69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21

на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»

http://fbp.com.ua

Телефон/факс: +38 (056) 373-95-94,

E-mail: info@fbp.com.ua

Адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Торгівці цінними паперами – члени ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».

Особи, які не є членами Біржі, та мають намір взяти участь у Відкритих Торгах (Аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі.

Розмір гарантійного внеску 5 (п’ять) % від початкової (стартової) ціни лота
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника.
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску Перерахування гарантійного внеску здійснюється на рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів) - ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»
Крок аукціону Не менше 1 (один) % від початкової (стартової) ціни за окремим лотом
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2.

Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: cn-zaiavka_nda@fg.gov.ua.

2) ПУАТ «ФІДОБАНК» Тел. (044) 593-00-00, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, Roman.Pogrebniak@fidobank.ua.

3) АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» Тел. (044) 501-24-08, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, bank@expobank.ua.

4) ПАТ «Західінкомбанк», 43016, м. Луцьк, вул. Кафедральна, 11, та електронною поштою: inkom@inkom.lutsk.ua.

5) ПАТ «УПБ» зареєстрована адреса місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 15; Фактична адреса: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9; та електронною поштою: OEvstigneeva@upb.com.ua; OSemenchuk@upb.com.ua.

6) АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», 01054, м. Київ, вул. О.Гончара, 35 matvienkoe@bgbank.com.ua.

7) АБ «УКООПСПІЛКА» за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська,буд.18/24.

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом

1) ПУАТ «ФІДОБАНК», Погребняк Роман Олександрович, м. Київ, вул. Воздвиженська 58, Телефон: (044)593-00-42, 050-172-02-10. адреса електронної пошти: Roman.Pogrebniak@fidobank.ua.

2) Контакт центр АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» Тел. (044) 501-24-08, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, bank@expobank.ua.

3) ПАТ «Західінкомбанк», Іванюк Г.В. 098-250-14-13.

4) ПАТ «УПБ», Семенчук Олександр Володимирович, тел. (044)234-31-00, (044)235-71-08 м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9, OSemenchuk@upb.com.ua.

5) АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», Матвієнко Є.В., (044) 200-09-09, м. Київ, вул. О.Гончара, 35, matvienkoe@bgbank.com.ua.

6) АБ «УКООПСПІЛКА», Кострейчук Наталія Вікторівна, (067)240-09-21, n.kostreychuk@bankukoopspilka.kiev.ua.

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 29.08.2018р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів.

Фондова біржа ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» http://fbp.com.ua

Термін прийому заяв на участь в відкритих торгах (аукціоні) Починаючи з дня публікації цього оголошення, кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні згідно регламенту фондової біржі – організатора торгів не пізніше 15 години робочого дня, що передує даті проведення Відкритих торгів (Аукціону), а саме: 28.08.2018р.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» http://fbp.com.ua
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

До 15-ї години робочого дня, що передує даті проведення Відкритих торгів (Аукціону), а саме: 28.08.2018р.

Потенційний Покупець, гарантійний внесок від якого не надійшов на відповідний рахунок Біржі до 15-ї години робочого дня, що передує дню Відкритих Торгів (Аукціону), не допускається до участі в Аукціоні.

Розмір реєстраційного внеску Реєстраційний внесок відсутній

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом проведення відкритих торгів (аукціону) щодо реалізації на фондовій біржі акцій ПрАТ банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.

Усі новини