Поточні рахунки в національній валюті

Банк відкриває поточні рахунки:

 • резидентам-громадянам України;
 • резидентам-іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні;
 • нерезидентам - громадянам України, які постійно проживають за межами України;
 • нерезидентам - іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України строком до 1 року відповідно до відкритої візи або документів, що підтверджують законність їх перебування на території України.

Документи, необхідні для відкриття поточних рахунків:

 • заява на відкриття рахунку фізичної особи;
 • паспорт або інший документ, що засвідчує особу, відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів НБУ;
 • договір на відкриття та обслуговування рахунку між банком і клієнтом;
 • картка зі зразками підписів. Зразки підписів засвідчуються працівником банку, який відкриває рахунок;
 • довідка, видана податковим органом, про присвоєння (резиденту) ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податку.

За дорученням власника рахунку резидента України, завіреного нотаріально, операції за рахунком може здійснювати інша особа-резидент.

На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

 • готівкові кошти, що вносяться власником рахунку;
 • зарплата, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні роботи, музичні твори, твори образотворчого мистецтва, за артистичну діяльність, наукові роботи та винаходи;
 • виплати страхових та викупних сум, позик з особистого страхування, страхове відшкодування за майновим страхуванням;
 • орендна плата за наймання житлових приміщень, рухомого і нерухомого майна;
 • відшкодування шкоди, завданої працівникам і службовцям інвалідністю або у випадку втрати годувальника;
 • кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;
 • кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;
 • інші надходження у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-резидентів за розпорядженням власника або за дорученням проводяться такі операції:

 • розрахунки за надані послуги юридичним і фізичним особам;
 • розрахунки за придбані на підприємствах торгівлі товари;
 • відрахування до державного та місцевих бюджетів обов'язкових та інших платежів;
 • розрахунки за участь у створенні підприємств різних форм власності;
 • розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках;
 • розрахунки за купівлю готівкової іноземної валюти;
 • розрахунки за купівлю іноземної валюти за дорученням фізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, для подальшого зарахування на його поточний рахунок в іноземній валюті;
 • інші операції - у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

Забороняється перерахування коштів з рахунків в національній валюті фізичних осіб-резидентів на будь-які рахунки фізичних осіб-нерезидентів.

На поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів (за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України) зараховуються:

 • кошти, отримані в якості зарплати, допомоги, авторських гонорарів;
 • кошти, отримані як відшкодування збитку, нанесеного працівникам і службовцям інвалідністю;
 • кошти від продажу власного майна;
 • успадковані кошти;
 • кошти, отримані в результаті здійснення іноземної інвестиції в Україну;
 • виплата страхових сум;
 • кошти, раніше зняті власником з рахунку, але не використані або не повністю використані;
 • інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-нерезидентів за розпорядженням власника або за його дорученням проводяться такі операції:

 • видача коштів готівкою;
 • видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;
 • розрахунки у безготівковій формі за послуги, надані юридичними та фізичними особами на території України;
 • оплата мита, податків та інших обов'язкових платежів;
 • оплата страхових та членських внесків;
 • здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим органам;
 • перерахування на рахунок іншої фізичної особи;
 • перерахування на інший власний поточний рахунок в іншому банку України або на вкладний рахунок;
 • перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як внесок до його статутного фонду у випадках, передбачених чинним законодавством;
 • перерахування на рахунок юридичної особи як реінвестування в об'єкт первинного інвестування або в інші об'єкти інвестування, відповідно до чинного законодавства України;
 • перерахування за купівлю іноземної валюти (купівля іноземної валюти за кошти в грошовій одиниці України з урахуванням нарахованих процентів за залишками коштів на рахунку);
 • інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
Інтернет-банкінг
вхід до системи
Платежі онлайн
мобільний зв’язок
інші послуги
Відділення банку
Банкомати
Калькулятори:
депозитний
кредитний
конвертор валют