Поточні рахунки в іноземній валюті

Банк відкриває поточні рахунки:

 • громадянам України (без підтвердження джерел походження коштів в іноземній валюті);
 • іноземцям та особам без громадянства, що отримали посвідку на проживання в Україні (без підтвердження джерел походження коштів в іноземній валюті);
 • іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно з візою, відкритою строком до 1 року або документами, що підтверджують законність їх перебування на території України, відповідно до чинного законодавства (за наявності підтвердження джерел походження іноземної валюти);
 • громадянам України, які постійно проживають за кордоном (за наявності відкритої візи строком до 1 року або документів, що підтверджують законність їх перебування на території України, відповідно до чинного законодавства та підтвердження джерел походження іноземної валюти).

Поточні рахунки відкриваються на підставі:

для фізичної особи-резидента:

 • заяви фізичної особи;
 • паспорта або іншого документу, що засвідчує особу, відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів НБУ;
 • договора на відкриття та обслуговування рахунку між банком і громадянином;
 • картки зі зразками підписів, які оформляються у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, і завіряються цим працівником;
 • довідки, виданої податковим органом, про присвоєння (резиденту) ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податку.

для фізичної особи-нерезидента:

 • заяви фізичної особи;
 • паспорта з діючою візою;
 • договора на відкриття та обслуговування рахунку між банком і громадянином;
 • картки із зразками підписів, які оформляються у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником;
 • засвідченої нотаріально копії легалізованого дозволу центрального банку країни-нерезидента на відкриття рахунку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

На поточний рахунок фізичної особи-резидента в іноземній валюті зараховуються:

 • готівкова валюта;
 • валюта за платіжними документами, надісланими із-за кордону на ім'я власника рахунку згідно з чинним законодавством України;
 • валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;
 • валюта, переказана із-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки;
 • валюта, одержана із-за кордону від юридичної особи-нерезидента як оплата праці, премій, призів, авторських гонорарів;
 • валюта за іменними платіжними документами, надісланими із-за кордону на ім'я власника рахунку;
 • валюта за платіжними документами, ввезеними із-за кордону власником рахунку і зареєстрованим митною службою при в'їзді в Україну;
 • валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), що передбачають одержання резидентами України гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів із-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів та інше, відповідно до чинного законодавства України;
 • валюта, перерахована з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги;
 • валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом або нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті;
 • іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичної особи, що виїжджає на постійне місце проживання за кордон, за кошти з рахунку в національній валюті (копії документів про виїзд залишаються в уповноваженому банку).

З поточного рахунку фізичної особи-резидента за його розпорядженням або за дорученням проводяться такі операції:

В іноземній валюті:

 • перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України, відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України, за рахунок особистих коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів;
 • виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з порядком переміщення валюти через митний кордон України, який встановлюється Національним банком України);
 • виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється відповідно до Порядку переміщення валюти через митний кордон України);
 • перерахування в межах України на рахунок іншої фізичної особи-громадянина України резидента;
 • перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку України або вкладний рахунок;
 • продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті.

У грошовій одиниці України:

 • виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України, використовується курс Національного банку України);
 • перерахування коштів для оплати юридичній особі за продаж товарів або надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти, використовується курс Національного банку України).

На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховуються:

 • валюта, перерахована із-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;
 • готівкова валюта, ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок);
 • валюта за платіжними документами, ввезена на територію України власником рахунку і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок, а копії митної декларації залишаються в уповноваженому банку);
 • валюта за платіжними документами, надісланими із-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;
 • валюта за іменними платіжними документами (чеками) виписаними уповноваженими банками України;
 • валюта, отримана в Україні в якості оплати праці, премій, призів, авторських гонорарів відповідно до чинного законодавства України;
 • валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;
 • кошти, зняті раніше власником рахунку і невикористані або не повністю використані, у сумі, що не перевищує раніше знятої суми коштів.

З поточного рахунку фізичної особи-нерезидента за розпорядженням власника або за дорученням проводяться такі операції:

В іноземній валюті:

 • перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України, відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України, за рахунок власних коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів;
 • виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);
 • виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);
 • перерахування на власний поточний рахунок або вкладний рахунок в іншому уповноваженому банку України;
 • перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи-резидента або нерезидента;
 • перерахування фізичною особою-нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента як інвестиції згідно з чинним законодавством України.

У грошовій одиниці України:

 • виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс Національного банку України);
 • перерахування коштів для оплати юридичній особі за продаж товару або надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України).
Інтернет-банкінг
вхід до системи
Платежі онлайн
мобільний зв’язок
інші послуги
Відділення банку
Банкомати
Калькулятори:
депозитний
кредитний
конвертор валют