Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

 

Здійснюючи вклади в АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», Ви отримуєте гарантію збереження Ваших коштів.

 

АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зареєстрований в реєстрі Фонду 02.09.1999 року за № 116, Cвідоцтво учасника Фонду № 107 від 06.11.2012 року.

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) діє з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи в Україні.

 

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи проценти, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми, встановленої адміністративною радою Фонду на дату прийняття такого рішення незалежно від кількості вкладів в одному банку. Максимальний розмір відшкодування, включаючи проценти, становить не більше 200000,00 (двухсот тисяч) гривень.

 

Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

 

Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

 

Сума відшкодування розраховується з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку. Зобов’язання з виплати відсотків за вкладами, нарахованих під час здійснення тимчасової адміністрації, задовольняються відповідно до черговості, встановленої пунктом 4 частини першої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

 

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

 
Фонд не гарантує повернення коштів у наступних випадках:

У зв’язку з численними зверненнями громадян Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) наголошує, що відповідно до статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) кошти за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника, Фондом не гарантуються. У разі прийняття Національним банком України рішення про ліквідацію неплатоспроможного банку, згідно зі статтею 52 Закону, гроші за такими вкладами виплачуватимуться у сьому чергу  за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку. 

Розміщаючи кошти на вклад, підтверджений ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника, вкладник повністю бере на себе  відповідальність за можливі ризики. Фонд закликає громадян робити свідомий і поінформований вибір на ринку фінансових послуг.

 

Додатково повідомляємо, що Фонд також не відшкодовує кошти:

 1. передані банку в довірче управління;
 2. за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
 3. розміщені на вклад у банку особою, яка була членом спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;
 4. розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб'єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;
 5. розміщені на вклад власником істотної участі банку;
 6. розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку;
 7. за вкладом у банку, що є предметом застави та забезпечує виконання зобов'язань вкладника перед цим банком, в обсязі таких зобов'язань;
 8. за вкладами у філіях іноземних банків;
 9. залучені у вигляді банківських металів, розміщених на вклад особою, оскільки вклади у банківських металах не охоплюються поняттям вкладу, визначеному Законом.

 

Відшкодування виплачується тільки в гривнях. Якщо вклад був зроблений в іноземній валюті, його перерахують за офіційним курсом НБУ на день прийняття рішення про неплатоспроможність банку.

 

Адреса Фонду:

01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 33Б

Контактні телефони: 

0-800-308-108 — Гаряча лінія (дзвінки по Україні безкоштовні зі стаціонарних телефонів).

(044) 333-35-77 — Приймальня Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

(044) 333-35-63 — Відділ зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями.

(044) 333-35-56 — Відділ загального діловодства.

Електронна пошта: 

Офіційний сайт фонду: http://www.fg.gov.ua

Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

 

Як отримати відшкодування

Для отримання коштів вкладник або інша особа (представник, спадкоємець тощо) звертається до Фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування. Рекомендована форма заяви розміщена на сайті Фонду.

До заяви додаються:

 • копія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) – сторінки, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі, місце проживання або місце перебування;
 • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копія сторінки паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються у строк, що не перевищує трьох календарних місяців.

Детальна інформація про отримання відшкодування від Фонду

 

Інформаційні брошури Фонду

 • Питання та відповіді про гарантування вкладів фізичних осіб (у форматі .pdf)
 • Гарантування вкладів фізичних осіб в Україні (у форматі .pdf)
 • Поради вкладникам. Що робити, якщо банк став неплатоспроможним? (у форматі .pdf

 

 

Інформаційні відео Фонду:

 

Вмів заробляти, вмій зберігати

 

Гарантія сімейних заощаджень

 

 

Консультацію можна отримати за телефоном: (044) 490-8132

Інтернет-банкінг
вхід до системи
Платежі онлайн
мобільний зв’язок
інші послуги
Відділення банку
Банкомати
Калькулятори:
депозитний
кредитний
конвертор валют