Розрахунково-касове обслуговування

Банк відкриває і веде рахунки в національній та іноземній валюті:

 • зараховує на рахунок і списує з нього грошові кошти клієнта в національній та іноземній валюті;
 • приймає і видає готівкові кошти;
 • надає виписки про стан рахунку клієнта;
 • дає можливість оперативно управляти рахунком, використовуючи систему «Інтернет-банкінг»;
 • купує і продає іноземну валюту.

Види рахунків:

 • поточний рахунок - для резидентів і представництв юридичних осіб нерезидентів;
 • рахунки для офіційних представництв і представництв юридичних осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю в Україні;
 • рахунки для постійних представництв іноземних компаній, фірм без статусу юридичної особи, що забезпечують підприємницьку діяльність нерезидента в Україні;
 • рахунок нерезидента - інвестора;
 • тимчасовий рахунок для формування статутного фонду.

Повний перелік послуг і тарифів банку Ви знайдете в таблиці «Генеральні тарифи банку».

 

Перелік документів, які необхідні для відкриття поточного рахунку:

 • заява про відкриття поточного рахунку;
 • копія  виписки з ЄДР ЮО та ФОП, що містить відомості про юридичну особу (дані про взяття на облік в органах статистики, Міндоходів., ПФ України);
 • копія установчого документу (статуту/засновницького договору тощо) (засвідчена нотаріально) або прошита і засвідчена печаткою підприємства та підписом уповноваженої особи;
 • договір банківського рахунку (укладається при відкритті рахунку);
 • картки із зразками підписів (2 примірника, засвідчені нотаріально), якщо відкривається мультивалютний рахунок - 4 примірники карток (2 примірники, засвідчені нотаріально + 2 примірники, не засвідчені нотаріально);
 • копії документів (протоколів/наказів) про підтвердження повноважень осіб, які мають право розпоряджатися рахунком;
 • опитувальник клієнта–юридичної особи або опитувальник клієнта–фізичної особи - підприємця (ФОП);
 • копія балансу та звіту про фінансові результати на останню звітну дату.

Документи на відкриття банківських рахунків суб'єктів господарювання особисто подають у банк особи, які мають право першого і другого підписів за наявності оригіналів паспортів та оригіналів довідок про присвоєння ідентифікаційного номера платників податків.

 

Додаткові документи щодо ідентифікації клієнта:

 • копії ліцензій (при наявності);
 • довідки (або копії) з банків в яких відкрито рахунки.

 

На виконання вимог пунктів 1, 11, 12 статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» необхідно надати офіційні документи або засвідчені в установленому порядку їх копії для здійснення ідентифікації власників юридичної особи, які мають прямий або опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від її діяльності, а саме:

 • копії установчих документів (завірені печаткою підприємства, підписом директора);
 • копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків (завірені особистим підписом власника або печаткою підприємства та підписом директора). 

 

Консультацію можна отримати за телефоном: (044) 490-8135

Інтернет-банкінг
вхід до системи
Платежі онлайн
мобільний зв’язок
інші послуги
Відділення банку
Банкомати
Калькулятори:
депозитний
кредитний
конвертор валют