Звітність за 2014 рік

 

Основні показники діяльності банку за 2014 рік

Показники*

І квартал
(станом на 01/04/14)

ІІ квартал
(станом на 01/07/14)

ІІІ квартал
(станом на 01/10/14)

IV квартал
(станом на 01/01/15)

1. Статутний капітал

161 000

161 000

161 000

161 000

2. Регулятивний капітал

398 040

400 903

409 471

491 810

3. Активи, всього

3 984 317

4 169 029

4 214 316

4 787 338

4. Кредитний портфель

3 389 976

3 534 184

3 464 187

3 743 462

5. Кошти Клієнтів

3 221 552

3 300 420

3 218 623

3 643 107

6. Прибуток (з початку року)

813

1 063

1 537

3 062

*Всі показники наведено в тис. грн.

 

Звітність за 2014 рік

Фінансова звітність

Річний звіт

4-й квартал

3-й квартал

2-й квартал

1-й квартал

Регулярна та особлива інформація емітента цінних паперів

Річний звіт емітента цінних паперів

Повідомлення про несвоєчасне розміщення інформації (15.09.2014)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (15.09.2014)

Протокол №44 річних Загальних зборів акціонерів банку (16.04.2014)

Аудит

Звіт незалежного аудитора

 
Інтернет-банкінг
вхід до системи
Платежі онлайн
мобільний зв’язок
інші послуги
Відділення банку
Банкомати
Калькулятори:
депозитний
кредитний
конвертор валют