Необхідні документи

Перелік документів, обов'язкових для надання потенційним позичальником:

 1. Анкета Позичальника.
 1. Заявка на отримання кредиту із зазначенням суми кредиту, цілі кредиту, терміну погашення і форми забезпечення. Заявка повинна бути підписана керівником, головним бухгалтером і завірена печаткою підприємства.
 1. Документи (контракти, договори купівлі-продажу, рахунки-фактури, накладні, ВМД тощо), що підтверджують цільове використання кредиту.
 1. Техніко-економічне обґрунтування кредитного проекту або бізнес-план.
 1. Документи щодо забезпечення кредиту (щодо застави і/або поруки).
 1. Фінансова звітність підприємства на останню звітну дату та за попередній рік: баланс (форма № 1) та звіт про фінансові результати (форма № 2). Копії зазначених документів повинні бути завірені оригінальною печаткою підприємства і підписами керівника і головного бухгалтера, мати позначку ДПА.
 1. Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості.
 1. Аудиторський висновок (за наявності).
 1. Рух коштів по всіх відкритих поточних рахунках за шість попередніх місяців. Довідки повинні бути завірені печаткою банків, що обслуговують зазначені рахунки.
 1. Розшифровки інших статей балансу (на розсуд банку).
 1. Пакет установчих документів для відкриття позичкового рахунку, якщо позичальник не є клієнтом банку:
 • статут Позичальника (нотаріально завірена копія);
 • установчий договір;
 • свідоцтво про державну реєстрацію;
 • копії ліцензій;
 • довідка з Пенсійного фонду («Довідка в банк»);
 • довідка з Податкової інспекції про постановку на облік (форма 4-ОПП);
 • довідка з Міністерства статистики про внесення до ЄДРПОУ;
 • нотаріально завірені картки із зразками підписів - 2 примірники;
 • ксерокопії паспортів директора та головного бухгалтера.

У кожному окремому випадку банк має право вимагати від клієнта інші документи, необхідні для видачі кредиту. Надані копії документів звіряються з їх оригіналами.

 

Консультацію можна отримати за телефоном: (044) 490-8136

Інтернет-банкінг
вхід до системи
Платежі онлайн
мобільний зв’язок
інші послуги
Відділення банку
Банкомати
Калькулятори:
депозитний
кредитний
конвертор валют