Банківські гарантії та поручительства

Гарантії (поручительства) надаються банком на умовах, передбачених договором про надання гарантії (поручительства), обов'язковими з яких є:

 • Забезпеченість. Означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність принципала.
 • Терміновість. Означає, що гарантії (поручительства) надаються на визначений договором термін.
 • Повернення. Передбачає повернення боргу принципалом у разі виконання банком платежу по гарантії (поручительстві).
 • Платність. Передбачає, що гарантія (поручительство) надається за відповідну плату.

Гарантія (поручительство) надається всім юридичним і фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність, зареєстровані як приватні підприємці і мають реальну можливість виконання зобов'язань за договором гарантії (поручительства).

Вирішенню питання про надання гарантії (поручительства) передує аналіз фінансово-господарської діяльності потенційного принципала, визначення його платоспроможності.

Розмір комісійної плати за користування гарантією (порукою) і порядок її сплати встановлюється банком відповідно з рішенням Кредитного комітету і визначається в договорі про надання гарантії (поручительства).

Гарантія може використовуватися як у взаєминах між резидентами України, так і у випадках, якщо однією зі сторін виступає нерезидент.

 

Банк відкриває наступні види гарантій:

 • Гарантія пропозиції (конкурсна або тендерна) - зобов'язання гаранта, надане на прохання учасника торгів (принципала) стороні, що проводить тендер (бенефіціару), за яким гарант зобов'язується (у разі невиконання принципалом своїх зобов'язань) здійснити платіж на користь бенефіціара у межах суми, обговореної в гарантії.
 • Гарантія виконання - зобов'язання гаранта, надане на прохання принципала (продавця, постачальника) бенефіціару (покупцю), по якому гарант повинен здійснити платіж на користь бенефіціара у межах зазначеної суми коштів або (якщо це передбачено гарантією) забезпечити виконання контракту, укладеного між бенефіціаром і принципалом у разі неналежного виконання останнім його умов.
 • Гарантія повернення авансового платежу – зобов’язання гаранта (надане на прохання принципала) бенефіціару, по якому гарант повинен здійснити на користь останнього платіж у разі невиконання принципалом зобов'язання відшкодувати згідно з умовами контракту будь-яку суму або суми, авансовані або сплачені йому бенефіціаром.
 • Платіжна гарантія - На відміну від трьох перерахованих вище видів гарантій, дана гарантія видається банком імпортера на користь експортера. Платіжна гарантія являє собою зобов'язання банку-гаранта виплатити Продавцю на його першу вимогу певну суму у разі подання Продавцем в банк-гарант висновку про те, що Покупець не сплатив поставлений товар. Дана гарантія дуже часто використовується при роботі з «відкритим рахунком».

Термін дії договору гарантії (поручительства) і гарантійного листа визначаються за згодою сторін і передбачаються у договорі про надання гарантії (поручительства).

 

Дія гарантії (поручительства) припиняється у разі:

 • сплати бенефіціару суми, зазначеної в гарантії;
 • закінчення терміну дії гарантії (поручительства);
 • відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії (поруці) шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його зобов'язань;
 • повернення оригіналу гарантійного листа.

 

Консультацію можна отримати за телефоном: (044) 561-2631

Інтернет-банкінг
вхід до системи
Платежі онлайн
мобільний зв’язок
інші послуги
Відділення банку
Банкомати
Калькулятори:
депозитний
кредитний
конвертор валют