Акредитиви

Документарні акредитиви

Документарний акредитив - це зобов'язання банку, що відкрив акредитив за розпорядженням покупця, виплатити на користь продавця (бенефіціара, експортера) визначену суму в обумовленій валюті після надання продавцем у зазначений термін документів, передбачених в акредитиві і які підтверджують відвантаження товару (надання послуг).

Використання акредитива у зовнішньоекономічних операціях доцільно:

  • при нестачі достовірної інформації про репутацію контрагентів у силу того, що такі методи розрахунків, як авансова оплата, розрахунки по відкритому рахунку або інкасо представляються дуже ризикованими для однієї зі сторін;
  • при необхідності отримання додаткових гарантій за рахунок участі в розрахунках третьої сторони - банку. При використанні в розрахунках акредитиву, банк гарантує продавцю оплату відвантаженої продукції покупцем після надання належним чином оформлених документів, які обумовлені в акредитиві і підтверджують відвантаження товару або виконання робіт у встановлений термін. У свою чергу покупець одержує гарантії того, що платіж буде здійснений тільки в тому випадку, якщо надані продавцем документи відповідають вимогам акредитиву.

 

Види акредитивів:

Безвідкличний, непідтверджений документарний акредитив

Безвідкличний акредитив дає Продавцю високий ступінь впевненості, що його поставки або послуги будуть оплачені, як тільки він виконає умови акредитива. У разі дотримання всіх його умов безвідкличний акредитив являє тверде зобов'язання платежу банку-емітента.

При безвідкличному, непідтвердженому акредитиві авізуючий банк (банк, що обслуговує Продавця) лише повідомляє Продавця про відкриття акредитиву. У цьому випадку, він не приймає ніякого власного платіжного зобов'язання, і тому Продавцю доводиться покладатися тільки на банк-емітент за кордоном.

Таким чином, безвідкличний непідтверджений акредитив доцільно використовувати лише в тому випадку, коли політичний і економічний ризики в країні Покупця незначні.

Безвідкличний, підтверджений документарний акредитив

Якщо авізуючий банк (або який-небудь третій банк) підтверджує Продавцю акредитив, то тим самим він зобов'язується здійснити платіж за документами, відповідними акредитиву.

У цьому випадку Продавець поряд з зобов'язанням банку, що відкрив акредитив, має юридично рівноцінне і самостійне зобов'язання підтверджуючого банку здійснити платіж, через що ступінь забезпечення для Продавця істотно підвищується.

Резервний акредитив

Резервні акредитиви є інструментом, подібним з гарантіями, які в силу свого характеру підпорядковуються уніфікованим правилам для документарних акредитивів.

Якщо Покупець не виконує своїх платіжних зобов'язань, то Продавець може спонукати банк виконати їх, представивши разом з копіями несплачених рахунків і відвантажувальних документів, відповідних акредитиву, заяву про те, що Покупець не виконав своїх зобов'язань.

Резервні акредитиви часто застосовуються в США і замінюють прийняті в Європі гарантії, які відповідно до юрисдикції більшості федеральних штатів США не можуть бути видані банками.

 

Форми акредитива за ступенем забезпечення для Продавця:

Акредитив з платежем за пред’явленням

Акредитив з платежем за пред'явленням є самим вживаним видом акредитивів. Розрахунки з бенефіціаром проводяться безпосередньо після представлення приписаних документів, якщо дотримані умови акредитиву. При цьому враховується час, необхідний для перевірки документів банком.

Переваги:

  • для Продавця: швидка форма розрахунків
  • для Покупця: упевненість в отриманні вантажу

Недоліки:

  • для Покупця: платіж здійснюється негайно

 

Акредитив, що передбачає акцепт тратт бенефіціара

При акредитиві з акцептом тратт (перекладних векселів), бенефіціар може вимагати, щоб після виконання умов по акредитиву тратта, яку він виставив на Покупця, була повернена йому банком-емітентом, що відкрив акредитив, або банком-кореспондентом, забезпечена акцептом. Замість платежу відбувається акцепт тратти.

Переваги:

  • для Покупця: він отримує відстрочку платежу

Недоліки:

  • для Продавця: він не зможе отримати кошти відразу, хіба тільки якщо який-небудь з банків врахує його вексель

Тарифи:

З повним переліком документарних операцій і тарифів Ви можете ознайомитися в таблиці «Генеральні тарифи банку».

 

Консультацію можна отримати за телефоном: (044) 561-2631

Інтернет-банкінг
вхід до системи
Платежі онлайн
мобільний зв’язок
інші послуги
Відділення банку
Банкомати
Калькулятори:
депозитний
кредитний
конвертор валют